CEREMONIAŁ POGRZEBOWY - KBS 1

Przejdź do treści

CEREMONIAŁ POGRZEBOWY

CEREMONIAŁ POGRZEBOWY
KBS W ŁOBŻENICY
opracował Brat Tomasz Grochowski

1. Udział członków Bractwa Kurkowego w uroczystości pogrzebowej zmarłego Brata należącego
    do Bractwa Kurkowego w Łobżenicy jest honorowym obowiązkiem każdego nich.
2. Podczas uroczystości pogrzebowej wszyscy Bracia występują w mundurach.
3. Z przyjętym Ceremoniałem Starszy Bractwa zapoznaje przed uroczystością pogrzebową najbliższą Rodzinę Zmarłego. Wola Rodziny jest nadrzędna w stosunku do Ceremoniału.
4. Bracia wraz ze sztandarem Bractwa przybywają na miejsce uroczystości pogrzebowej najpóźniej na 30 minut przed jej rozpoczęciem.
5. Na trumnie przymocowuje się wcześniej kapelusz zwrócony przodem w stronę nóg, na wysokości piersi zmarłego Brata.
6. Przed trumną układa się poduszkę z przypiętymi odznaczeniami i medalami brackimi.
7. Trzydzieści minut przed rozpoczęciem Mszy Św. wystawia się przy trumnie wartę honorową złożoną z czterech Braci Bractwa Kurkowego w Łobżenicy. Dwóch staje u wezgłowia, dwóch na wysokości stóp - w odległości kroku od trumny frontem do zebranych. Bracia stoją w nakryciach głowy (kapelusze), zmieniają się przed rozpoczęciem Mszy Św. i po kazaniu na rozkaz Marszałka.
8. Dziesięć minut przed rozpoczęciem Mszy Św. poczty sztandarowe ustawiają się w kościele.
9. Po zakończeniu Mszy Św. bezpośrednio przed wyprowadzeniem trumny jeden z Braci zabiera poduszkę z odznaczeniami i medalami. Bracia pełniący wartę honorową wynoszą trumnę z kościoła.
10. Kondukt pogrzebowy ustawia się w następującej kolejności: symbole religijne tj. krzyż, chorągwie kościelne, poczet sztandarowy KBS w Łobżenicy i pozostali Bracia, pozostałe poczty sztandarowe, delegacja Bractwa Kurkowego z wieńcem, pozostałe delegacje z wieńcami, Brat niosący poduszkę z odznaczeniami i medalami, ksiądz, trumna z asystą złożoną z czterech Braci, najbliższa rodzina oraz inne osoby uczestniczące w uroczystości pogrzebowej. Bracia z asysty ustawiają trumnę w przygotowanym pojeździe resztę czynności związanych z ustawieniem trumny nad mogiłą wykonują pracownicy przedsiębiorstwa pogrzebowego.
11. Po odprawieniu przez kapłana egzekwii pogrzebowych Starszy Bractwa lub inny, wyznaczony wcześniej członek Bractwa Kurkowego w Łobżenicy, żegna Zmarłego Brata w imieniu Bractwa.
12. Podczas opuszczania trumny do grobu chorąży salutuje sztandarem, w miarę możliwości bracia oddają salwę honorową.
13. Po zakończonej ceremonii pogrzebowej Bracia mogą indywidualnie złożyć kondolencje najbliższej rodzinie Zmarłego Brata.
14. Bractwo organizuje poczęstunek dla delegacji brackich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej.
15. Na najbliższym strzelaniu, przed jego rozpoczęciem, dla uczczenia pamięci zmarłego, Starszy Bractwa zarządza minutę ciszy i w miarę możliwości salwę honorową.


Wróć do spisu treści