RYS HISTORYCZNY - KBS 1

Przejdź do treści

RYS HISTORYCZNY

                 Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy zostało uprzywilejowane przez króla Jana III Sobieskiego w 1693r. , a następnie najwyższym postanowieniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w dniu 13 września 1839r. obdarzone prawami korporacyjnymi, przez co stało się znaczącym elementem życia miasta. Z biegiem czasu, oprócz powierzonych Braciom zadań obronnych, zaczęło pełnić rolę współtwórców kultury. Bractwo stało się szkołą samorządności oraz patriotyzmu dla mieszkańców. 
                 Po pierwszej wojnie światowej, w czasie odradzania się niepodległego Państwa Polskiego, grupa patriotów na posiedzeniu 15 sierpnia 1924r. powołuje do życia zrzeszenie pod nazwą: Bractwo Strzeleckie w Łobżenicy. Na wniosek Najstarszego Józefa Reinholza 27 stycznia 1925r. wojewoda poznański zatwierdza statut. 
                 Celem naszych poprzedników było pielęgnowanie świadomości poczucia obowiązków obywatelskich względem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. My staramy się tę tradycję potrzymać reaktywując bractwo w 2002r. W dniu 12 grudnia 2002r. stowarzyszenie uzyskało wpis w KRS. Postanowieniem członków założycieli przyjęto nazwę jaka obowiązywała w okresie międzywojennym. 
                 W dniu 24 kwietnia 2004r. odbyło się w kościele parafialnym w Łobżenicy święcenie nowego sztandaru. 
                 Jako zwolennicy tradycji corocznie organizujemy strzelanie o godność króla kurkowego, króla żniwnego, organizujemy ogólnopolskie rekolekcje brackie z strzelaniem o godność króla rekolekcyjnego. Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz lokalnego społeczeństwa.

poniżej historyczne zdjęcia przedwojenne
Wróć do spisu treści